Reklamation

Reklamationspolicy

På Östras Blommor är vi fullt medvetna om att blommor är en färskvara där högsta möjliga kvalitet är avgörande. Det är denna kvalitet som säkerställer att våra blommor inte bara är estetiskt tilltalande utan även har den längsta möjliga hållbarheten. Vi engagerar oss för att kontinuerligt erbjuda våra kunder produkter av högsta standard.

Vi förstår att även med de strängaste kvalitetskontroller kan oförutsedda omständigheter uppstå. Således uppmuntrar vi våra kunder till att kontakta oss inom 48 timmar från inköp om produkten inte uppfyller era förväntningar. Detta snabba agerande möjliggör för oss att hantera eventuella reklamationer effektivt och säkerställa att ni som kund blir tillfredsställd på bästa möjliga sätt.

Hur vi hanterar reklamationer:

  1. Snabb respons: Vi strävar efter att snabbt adressera och lösa eventuella kvalitetsbrister för att säkerställa kundnöjdhet.

  2. Lösningar på problem: Vi erbjuder lämpliga lösningar såsom ersättningsprodukter eller återbetalning när det är berättigat.

  3. Kontinuerlig förbättring: Vi använder feedback och reklamationer som ett verktyg för att ständigt förbättra våra produkter och tjänster.

Reklamationen ska göras per e-post info@ostrasblommor.se alt 08-612 91 20.